Offshore medische Nogepa keuring

Personen die offshore werken, op een boorplatform of windmolenpark, dienen periodiek een medische offshore keuring te ondergaan, omdat zij vaak worden blootgesteld aan hoge gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Een Nogepa keuring controleert de fysieke en mentale gezondheid van offshore medewerkers volgens de NOGEPA- richtlijnen, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie.

Wat betekent dit voor u als offshore medewerker?

Tijdens zo’n offshore keuring wordt onderzocht of u fysisch en mentaal geschikt bent om aan boord van een windpark of boorplatform te werken. We onderzoeken of deze job geen gezondheidsrisico’s voor u inhoudt en of u geen lichamelijke problemen heeft.
U krijgt vooraf van ons een vragenlijst, die u zorgvuldig dient in te vullen en meeneemt naar de keuring.

Hoe verloopt de Nogepa keuring?

We doen een lichamelijk onderzoek, waarbij we enkele belangrijke parameters nakijken: uw bloeddruk, lengte, gewicht, ogen, oren, urine onderzoek ... Wanneer u na de medische keuring goedgekeurd wordt, krijgt u van ons een geneeskundige verklaring van goedkeuring en een stempel in uw safety logboek.

Afspraak maken

U kan een afspraak maken voor een medische offshore keuring bij Dr. Praet op het GSM-nummer 0032 475 26 82 32.