Medische keuring LAPL

Bij deze klasse gaat het over niet-commerciële piloten van lichte luchtvaartuigen met een beperkt gewicht (max 2000 kg) en volume. Voor het besturen van een drone (RPAS) klasse 1 is er ook een geldig LAPL medisch attest nodig.

Geldigheidsduur:

 • jonger dan 40 jaar: 5 jaar
 • vanaf 40 jaar en ouder: 2 jaar

Een medisch onderzoek omvat onder andere een gedetailleerde navraag omtrent uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik (tot op de dag van het medisch onderzoek). Daarnaast gaat uw AME (aeromedical-examiner) na of U voldoet aan de fysieke en mentale geschikheidscriteria zoals die zijn voorgeschreven in de EASA regelgeving. Hieronder vindt U de noodzakelijke en eventueel bijkomende onderzoeken die moeten worden uitgevoerd naast een aantal standaard onderzoeken (zoals bloeddruk, nazicht van evenwicht, neurologisch nazicht, …):

 • bepaling van hemoglobinegehalte (bloedname): indien geïndiceerd
 • radiografie: indien geïndiceerd
 • electrocardiogram: indien geïndiceerd
 • audiogram: indien geïndiceerd
 • uitgebreid neus-keel-ooronderzoek: indien geïndiceerd
 • uitgebreid oogonderzoek: indien geïndiceerd
 • lipidenprofiel (vetgehalte in bloed via bloedname): indien geïndiceerd
 • pulmonaire piekflow: indien geïndiceerd
 • urine-onderzoek: bij elk onderzoek

Indien de arts oordeelt dat een bijkomend onderzoek noodzakelijk is (cfr indien geïndiceerd) kan dit voor bvb bloedname door de arts zelf uitgevoerd worden. Voor meer gespecialiseerde bijkomende onderzoeken zoals bvb een uitgebreid oogheelkundig onderzoek, een audiogram, een uitgebreid neus-keel-oor onderzoek, …, kan beroep gedaan worden op een specialist naar eigen keuze.

Belangrijk: afspraken voor vliegmedische keuringen kunnen enkel telefonisch op het telefoonnummer 0475 26 82 32, niet via Doctena.