Medische keuring piloot klasse 4

Dit is een Belgische vergunning, namelijk een Nationale vergunning voor Piloot van Ultralichte Motorvaartuigen (ULM) en Piloot Paramotor.

Geldigheidsduur:

  • jonger dan 40 jaar: 5 jaar
  • vanaf 40 jaar en ouder: 2 jaar

Een medisch onderzoek omvat onder andere een gedetailleerde navraag omtrent uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik (tot op de dag van het medisch onderzoek). Daarnaast gaat uw AME (aeromedical-examiner) na of U voldoet aan de fysieke en mentale geschikheidscriteria zoals die zijn voorgeschreven in de EASA regelgeving. Het medisch onderzoek omvat:

  • een klinisch onderzoek
  • bloeddrukonderzoek
  • urinetest
  • gezichtsvermogen
  • hoorvermogen
  • electrocardiogram

Komt U voor een initieel onderzoek dan dient een uitgebreid oogheelkundig onderzoek te gebeuren bij een oogarts naar eigen keuze. Deze moet dan wel het specifiek formulier “oogheelkundig onderzoek” (cfr bovenvermelde link) invullen.

Belangrijk: afspraken voor vliegmedische keuringen kunnen enkel telefonisch op het telefoonnummer 0475 26 82 32, niet via Doctena.