Medische keuring piloot klasse 2

Privaat piloot

Hiervoor dient (minimaal) een klasse 2 medisch certificaat behaald te worden. Het betreft hier piloten die enkel privévluchten mogen uitvoeren met een Privaat Piloot Vliegtuig – PPL(A), Helicopter – PPL(H), Zweefvliegtuig - SPL, Ballon - BPL of Zeppelin – PPL(As).

Geldigheidsduur:

 • jonger dan 40 jaar: 5 jaar
 • vanaf 40 jaar tot en met 49 jaar: 2 jaar
 • vanaf 50 jaar: 12 maanden

Een medisch onderzoek omvat onder andere een gedetailleerde navraag omtrent uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik (tot op de dag van het medisch onderzoek). Daarnaast gaat uw AME (aeromedical-examiner) na of U voldoet aan de fysieke en mentale geschikheidscriteria zoals die zijn voorgeschreven in de EASA regelgeving. Hieronder vindt U de noodzakelijke en eventueel bijkomende onderzoeken die moeten worden uitgevoerd naast een aantal standaard onderzoeken (zoals bloeddruk, nazicht van evenwicht, neurologisch nazicht, …):

 • bepaling van hemoglobinegehalte (bloedname): indien geïndiceerd
 • radiografie: indien geïndiceerd
 • electrocardiogram: initieel bij het eerste onderzoek vanaf 40 jaar, vanaf 50 jaar om de twee jaar
 • audiogram: bij initieel onderzoek, voor instrument rating (dus niet voor VFR) onder de 40 jaar om de vijf jaar en vanaf 40 jaar om de twee jaar
 • uitgebreid neus-keel-ooronderzoek: indien geïndiceerd
 • uitgebreid oogonderzoek: voor het initieel onderzoek is een uitgebreid oogheelkundig onderzoek noodzakelijk dat op voorhand bij een oogarts naar eigen keuze mag gebeuren en waarbij hoger vernoemd formulier (cfr specifiek formulier oogheelkundig onderzoek dat U met hogervermelde link kunt downloaden) door de oogarts dient ingevuld te worden, nadien volgens de EASA Part-Med
 • lipidenprofiel (vetgehalte in bloed via bloedname): indien geïndiceerd
 • pulmonair piekflow: indien geïndiceerd
 • urine-onderzoek: bij elk onderzoek  

Indien de arts oordeelt dat een bijkomend onderzoek noodzakelijk is (cfr indien geïndiceerd) kan dit voor bvb bloedname door de arts zelf uitgevoerd worden. Voor meer gespecialiseerde bijkomende onderzoeken zoals bvb een uitgebreid oogheelkundig onderzoek, een audiogram, een uitgebreid neus-keel-oor onderzoek, …, kan beroep gedaan worden op een specialist naar eigen keuze.

Belangrijk: afspraken voor vliegmedische keuringen kunnen enkel telefonisch op het telefoonnummer 0475 26 82 32, niet via Doctena.