Medische keuring cabin crew

Met de invoering van de nieuwe Verordening EC 1178/11 is er de verplichting dat de houder van een attest voor cabine bemanning ook over een geldig medisch certificaat dient te beschikken.  Dit certificaat kan enkel afgeleverd worden door een gecertificeerd luchtvaart- geneeskundig centrum of een gecertificeerde bevoegde keuringsarts (AME).

Geldigheidsduur:

maximaal 60 maanden

U kunt tot 45 dagen voor de vervaldatum van het medisch certificaat, met behoud van datum, uw medisch certificaat verlengen.

Een medisch onderzoek omvat onder andere een gedetailleerde navraag omtrent uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik (tot op de dag van het medisch onderzoek). Daarnaast gaat uw AME (aeromedical-examiner) na of U voldoet aan de fysieke en mentale geschikheidscriteria zoals die zijn voorgeschreven in de EASA regelgeving.

Belangrijk: afspraken voor vliegmedische keuringen kunnen enkel telefonisch op het telefoonnummer 0475 26 82 32, niet via Doctena.